Fursona

Z WikiFur
Přejít na: navigace, hledání

Výraz fursona vznikl spojením anglických slov furry a persona (osoba, osobnost). Označuje furríkovu virtuální identitu - tvora, který ve furry světě (například při roleplayingu) reprezentuje svého majitele vzhledem i vlastnostmi. Fursona může být různě podrobná, od detailní představy vlastního furry já, přes obecné aspekty (barva srsti, chování, morfická či zvířecí postava) nebo nemusí existovat vůbec - daný furry prožívá svůj vztah ke zvířeti bez toho, aby si jej formou fursony definoval. Rozhodnutí, zda fursonu vytvořit či nikoli (lze-li vůbec mluvit o rozhodnutí, protože k němu většinou dochází bezděčně), závisí jen na konkrétním jedinci.

Furry dokonce těchto postav muže mít víc, ale jen jedna bývá hlavní. Fursona se může časem i vyvíjet a stejně jako bude přebírat nálady a postoje od svého majitele, může se nakonec stát, že i on od své fursony dostane některé povahové rysy.

Úrovně identifikace s fursonou[editovat]

Ztotožnění s určitou postavou nabývá mnoho podob a projevuje se různými způsoby, v závislosti na hloubce vztahu furríka k fursoně. To se dá rozdělit především na dvě úrovně:

Avatar[editovat]

Avatar je obvykle postava vytvořená hráčem jako jeho alias. Tuto postavu pak hráč používá jako svou identitu při roleplayingu, a mimo toto prostředí se s ní obvykle nijak neztotožňuje. Hráči mají často avatarů několik, i když někteří mohou preferovat hlavně jednu postavu před ostatními.

Personal furry[editovat]

Personal furry označuje fursonu, se kterou se vlastník ztotožňuje na hlubší osobní úrovni.

Puzzlepiece32.png Tento článek je příliš stručný. Pomozte jej vylepšit.