Roleplay

Z WikiFur
Přejít na: navigace, hledání

Pojem roleplay[editovat]

Význam[editovat]

Roleplay (často zkracováno na RP) je odvozeno (resp. počeštěno) z angličtiny, kde role angl. role (úloha), play angl. hrát, tedy roleplay = hraní role. Přesně toto také označuje - situaci kdy jedinec, označovaný jako roleplayer (player angl. hráč), přebírá více či méně jasně definovanou roli.

Tato role může být zcela libovolná - prodavač v obchodě, mluvící zvíře, mág v hrdinské sáze atd., tato identita se pak označuje jako postava (roleplayer pak hraje postavu).

Jak vlastně roleplay probíhá - buď roleplayer přímo realizuje chovaní postavy (podobně jako herec v divadle) nebo popisuje jak se jeho postava chová (Moje postava teď otevře dveře a přivítá zákazníka slovy "Dobrý den, jak vám mohu pomoci?"). Obdobně reagují eventuální další roleplayeři (například v roli zákazníka popíše své přání).

Roleplay může mít různý smysl, nejtypičtější je zřejmě pobavit sebe či druhé (u hráčů her na hrdiny, viz. Hry na hrdiny). Dále to může být například nácvik nějaké situace, která může nastat v reálném životě (konflikt prodavače se zákazníkem), pro furries pak představuje možnost realizovat své furry já.

Hry na hrdiny[editovat]

Pojem roleplay získal velkou publicitu ve spojení s hrami na hrdiny (angl. Roleplaying games, RPG). S furdomem tento fenomen souvisí jen okrajově, ve stručnosti se jedná o hry, ve kterých hráči (roleplayeři) přebírají role postav v příběhu, který společně vytvářejí. Velmi známou hrou na hrdiny je například Dungeons&Dragons, která staví hráče do rolí hrdinů ve fantasy světě, pro furdom je zajímavý Werewolf: The Apocalypse, v němž postavy reprezentují vlkodlaky bojující za záchranu Země.

Pro hry na hrdiny jsou typická jednak pravidla, která umožňují rozhodnout, jaké akce postava může podniknout a zda se zdaří či nikoli (nejčastěji rozhoduje hod jednou či více kostkami) a role gamemastera (game angl. hra, master angl. pan, tedy pán hry), který nehraje úlohu jedné postavy, ale celého světa (všech postav v něm, podle potřeby). Také připravuje zápletku příběhu, který postavy prožijí.

Okruh použití[editovat]

Roleplay je slovo poměrně nové, slangové, jeho použití se proto omezuje jen na některé skupiny. Přestože například herci v divadle nepochybně hrají role, v souvislosti s dramatickou scenou se pojem roleplay nepoužívá. Dvě skupiny, u které lze předpokládat znalost pojmu jsou furries a hráči her na hrdiny. V ostatních případech je lépe se ujistit, zda je výraz používán nebo jej raději nepoužívat.

Roleplay v furdomu[editovat]

Roleplay představuje pro mnoho furries způsob, jak realizovat bytost, se kterou se identifikují. Roleplay jim umožňuje uplatnit svoji fursonu v prostředí jinych furries nebo i reálném životě.

Virtuální roleplay[editovat]

Nejjednodušší způsob jak realizovat své furry já představuje internet. Je pro něj typická roleplay v třetí osobě, kdy furry popisuje chování své "postavy", nejčastěji fursony. Pro mnoho furries je komunikace skrze svoji fursonu zcela přirozená (nebo se brzy zcela přirozenou stane), do roleplaye pak zapojuje i zvířecí aspekty (fursona ze své zvířecí podstaty kňučí, vrčí, hraje si s klubíčkem, pase se atp.)

Pro některé furries je běžnou součástí furry roleplaye i roleplay sexuální (též tinysex, cybersex). Během takové roleplaye jejich postava prožívá erotické zážitky s jinou postavou. V těchto ale i v jiných případech se často stává, že furry hraje postavu, která není jeho fursonou.

Stává se, že furries shledávají komunikaci skrze fursonu dokonce za přirozenější než komunikaci v první osobě a snáze touto cestou navazují konktakty s ostatními.

Osobní roleplay[editovat]

Pro některé furries je zcela přirozené promítat do reálného života prvky svojí zvířecí identity, případně tuto tendenci převezmou ze své fursony na základě virtuální roleplaye. Reagují na nespokojenost kňučením nebo vrčením, vyjí na měsíc apod.

Lze spekulovat, nakolik je takové chování roleplayí, protože pro takové furries se často jedna o chování, které utužuje jejich povědomí o vlastní zvířecí identitě, rozhodně však stojí za to tyto projevy v souvislosti s roleplayi zmínit.

Slovníček[editovat]

Většina termínů a zkratek při roleplayi používaných je odvozená z angličtiny.

Cizí postava - viz. NPC
IC, In character - (angl. v postavě), označuje stav, kdy roleplayer jedná skrze postavu, opakem je OOC
NPC, Non player character - (angl. nehráčská postava), typicky postava s vedlejší rolí, kterou hráč vede nikoli jako realizaci sebe sama, ale pro potřeby příběhu, který realizuje
OOC, Out of character - (angl. mimo postavu), označuje stav, kdy roleplayer jedná mimo postavu, tj. ústy hráče. Rozlišení má význam v okamžiku, kdy se jednání postavy a hráče může lišit (napřiklad lev se chystá sežrat antilopu, hráč si OOC ověřuje, zda to hráče antilopy neurazí), opakem je IC
RP - roleplay
RPer - roleplayer

Související odkazy[editovat]