Antropomorfní

Z WikiFur
(Přesměrováno z Anthro)
Přejít na: navigace, hledání

Antropomorfní je slovo znamenající podobný člověku. Je užíváno k popisu dobře známého konceptu zvaného antropomorfizmus: připisující lidské rysy a vlastnosti stvoření jinému než lidskému, nebo objektu. Typicky se ho používá ve vztahu k nadpřirozeným bytostem, kterým se obvykle dává lidský tvar. Ale tento termín se může vztahovat k jakémukoliv ne-lidskému objektu včetně zvířat, rostlin a jiných neživých věcí.

Od počátků 80. let furry fandom používá toto slovo zejména pro popis bipedálních (na dvou nohou stojících) zvířat. Antropomorfní zvířata jsou občas nazývána anthro a art, ve kterém figurují takováto zvířata je občas nazýván anthro art (což je pochopitelně odvozeno právě od antropomorfní, nikoliv od slova anthropos - lidská bytost). Dalším termínem pro směs zvířete a člověka je termín zoomorfní, který se ale ve furry komunitě téměř nepoužívá.

V literárním smyslu je rozdíl mezi připisováním lidských rysů a vlastností nějakému objektu (antropomorfizmus) a připisováním abstraktnímu konceptu (personifikace). Navíc, mezi termíny pro zvířata, která myslí jako lidé a termíny pro zvířata, která vypadají jako lidé jsou jemné odlišnosti. V anglickém fandomu jsou odpovídající termíny ale navzájem zaměnitelné, v českém se prakticky nepoužívají.