Furry fandom

Z WikiFur
(Přesměrováno z Furdom)
Přejít na: navigace, hledání
Někteří furries tvoří a nosí kostýmy svých postav, tzv. fursuity

Furry fandom (nebo zkráceně furdom) je souhrnné označení pro všechny příznivce furry žánru - furríky. Furry fandom se používá také k označení furry komunity, tedy skupiny furríků, kteří jsou si existence furry vědomi a scházejí se na Internetu nebo na srazech, ať už na menších party třeba v čajovně, nebo na větších oficiálních srazech - tzv. conventions.

Členové fandomu se obzvlášť zajímají o filmy, obrázky, knihy a další média, ve kterých vystupují zvířecí postavy mající některé lidské vlastnosti nebo schopnosti, jako např. lidskou inteligenci a mimiku, schopnost chodit po dvou, mluvit a nosit oblečení.

Furry žánr[editovat]

Definice[editovat]

Podstatou žánru jsou postavy s různými zvířecími i lidskými atributy. I člověka měnícího se ve zvíře, nebo majícího jen zvířecí uši a ocas, někteří považují za součást žánru. Jakýkoliv titul, ať už film nebo cokoliv jiného, se dá považovat za vztahující se k furry žánru jen na základě toho, že v něm vystupuje taková postava. Nejčastěji se vyskytují v animovaných seriálech a filmech, reklamách a v počítačových hrách.

Mimo fandom se pro označení takových postav běžně používá termín antropomorfní, členové fandomu preferují termín furry - odtud název fandomu, slovo antropomorfní (zkráceně antro) mají rezervované pro zvířecí postavy chodící po dvou a anatomií podobné člověku. Další používané názvy jsou funny animal, talking animal, nebo v Japonsku kemono, i když pod každým se skrývají jemné rozdíly ve významu.

Sporná témata furry[editovat]

Spory o definici[editovat]

Jen málo bylo napsáno o furry žánru v minulosti, a komunita samotná má občas problém shodnout se, co by vlastně mělo být hlavním předmětem fandomu. Stává se, že někteří prominentní členové vyjádří myšlenky hranic, co do furry patří, odpovídající jejich osobnímu vkusu. Jiní se takovými úvahami mohou cítit nepatřičně omezováni.

Nejsou žádná psaná pravidla, které lidské nebo zvířecí atributy jsou nutné pro přiřazení k furry žánru. Jediným znatelným definujícím faktorem se zdá být, že by mělo jít o jejich kombinaci. Proto je nejlepší raději přistupovat k žánru s nejširším možným pohledem, než se nechat ovlivnit jednotlivci vyjadřujícími nechuť nad oblastmi furry umění, které se jim nezamlouvají.

Sexualita[editovat]

Furry fandom projevuje velkou toleranci k otázkám sexuality a díky této volné atmosféře bývají členové v otázkách své sexuální orientace více otevření. Není bez zajímavosti, že značná část furríků se hlásí k bisexuální orientiaci. Často se taky objevuje kritika, že procentuální zastoupení sexuálních úchylek v komunitě vysoce přesahuje standard. Avšak provedené průzkumy, jako například průzkum Sociologie furry fandomu (The Sociology of Furry Fandom) od David J. Rusta, neukazují odlišnost od běžné společnosti. Je mnohem pravděpodobnější, že členové se standardní heterosexuální orientací nepotřebují o své sexualitě mluvit nebo hledat porozumnění. A tak může být diskuse o jiném sexuálním zaměření mnohem viditelnější.

Anti-furry[editovat]

Viz článek: Anti-furries

Zřejmě v úzké souvislosti s předchozím vznikl i fenomén skupin a stránek zaměřených na zesměšňování a šíření různých druhů dezinformací o fandomu. Anglicky se označují jako furry hate groups (angl. hate - nenávidět) nebo anti-furries. Základ pro svou kritiku většinou berou v aktivitách, které existují v okrajových oblastech komunity a nemají přímý vztah k fandomu. Podle většiny furríků se tyto skupiny mýlí ve svém tvrzení, že furry fandom je jen o sexu a sexulizaci zvířecích postav. Jak občas zmiňují sami tvůrci, furry hate stránky někdy tvoří proto, protože je podle nich velmi snadné dočkat se zábavné reakce od furríků, než od jiných skupin.
Cílem anti-furry skupin je většinou pobavit se, a tak je nejrozumnější brát je s nadhledem. I sami furríci občas dění na takových stránkách podporují, neboť jak poukazují, je důležité umět si ze sebe dělat legraci. A vskutku těžko by se hledal fandom, ve kterém by členové neparodovali vlastní výstřednosti a stereotypy.