Furry

Z WikiFur
(Přesměrováno z Furries)
Přejít na: navigace, hledání

Furry je přídavné jméno vytvořené ze slova 'fur' (srst) a jeho prvotní význam je: - chlupatý - tvořený srstí nebo připomínající srst

Pro nás jsou důležité přenesené významy tohoto slova:

  • zvíře, které má určité lidské - antropomorfní (antropomorfické) charakteristiky.
  • člověk, jehož zálibou jsou výše zmiňovaná zvířata. Množné číslo od furry je furries a v češtině se objevuje i anglismus furríci. Někteří furríci se touží stát zvířetem – vtělit se do své fursony – do tvora, který reprezentuje jejich furry já jak vzhledem, tak svými vlastnostmi. V extrémním případě se dokonce cítí být zvířetem uvězněným v lidské kůži.
  • přídavné jméno, používané pro věci, které se vztahují k výše uvedenému. Máme furry filmy, existují furry časopisy, furry knihy, furry počítačové hry a dokonce i furry světy... Zkrátka vše, co obsahuje furry zvířata nebo cokoliv, co se nějakým způsobem týká furry tematiky.

Co znamená být furrík?[editovat]

Když se někdo označuje za furríka, vyjadřuje tím svůj vztah k antropomorfním zvířatům a/nebo tvorům. O jak vážný nebo hluboký vztah jde a jak se projevuje, to už se velmi liší v závislosti na konkrétní osobě, stejně jako šířka zájmu o fandom. Níže se nachází seznam zájmů, ve kterých se furríci nejvíc shodují. Existují však furríci, kteří se nezajímají ani o jednu z uvedených věcí.

Označením za furríka se jedinec také stává členem furry fandomu.

Záliby[editovat]

Zálib, které mají furríci, je mnoho a mohou se projevovat různě, od sledování svých oblíbenců v kreslených filmech, přes sbírání plyšáků, kreslení obrázků antropomorfických zvířat až po snahu napodobit takové zvíře například pomocí kostýmů. Furry komunita je však v zálibách velice rozmanitá a netýkají se vždy jen věcí okolo furry.

Animované filmy, komiksy a hry[editovat]

Těmito prostředky se furries dostávají do imaginárního světa svých hrdinů a snů. Každý má, nebo měl oblíbenou postavu, o které si četl, nebo její napínavý příběh sledoval na obrazovce televize. Ať už je to Barbar Conan, postava z knihy od Sapkowského, nebo v případě furries Goofy, Chip a Dale, nebo Simba, tak skrze tyto prostředky nabývají představy jiné dimenze, než jen na obrázcích. Získávají charakter, pohyb a „žijí“ svůj příběh společně s tím, kdo je má rád.

Sbírání plyšáků[editovat]

Furries jednoduše chtějí vidět zvířata všude, ať už živá, nebo plyšová. Někteří nadšenci si dokonce pořizují obsáhlé sbírky huňatých hraček, přestože doma mají skutečné zvíře. Pro ty, kteří žijí v bytech a nemůžou si dovolit chovat nějakého toho mazlíčka, je plyšové zvířátko (nebo třeba nějaký technický miláček) nenáročnou alternativou k něčemu tulivě chlupatému.

Kreslení obrázků[editovat]

Vzhledem k tomu, že furry tvorové žijí jen v představách, vznikla specifická tvorba (tzv. furry art), která se zaměřuje právě na jejich ztvárnění. Na celém světě jsou tisíce furry artistů, kteří mají rozličné ideje, takže také spektrum furry artu je velmi široké - nejčastěji jsou to lidské postavy se zvířecí hlavou, srstí, ocasem a popřípadě i dalšími zvířecími atributy. Dalším častým motivem jsou tvorové, jejichž jedinou antropomorfní charakteristikou je lidská mimika, patří sem však i téměř lidské postavy opatřené pouze zvířecíma ušima a ocasem - což je oblíbené obzvlášť v anime. Do furry artu patří i literární dílka, tvorba hudby a vlastně veškerá kreativní činnost s furry tematikou.

Roleplay[editovat]

Roleplay se nejčastěji překládá jako hraní role. Jednotlivec, tzv. roleplayer (tedy hráč), vystupuje v imaginárním světě za postavu, kterou si stvořil. Určuje její jednání a chování a reaguje na to, co dělají další postavy, a tak společně s ostatními formuje celkové dění. Hráči vlastně vytvářejí příběh, v němž jsou sami hlavními hrdiny (z čehož vznikl druhý možný překlad: hra na hrdiny).

Liška Ryška vykoukla zpoza dubu a s úsměvem na tebe zamávala.

RP je pro furries jednoduchým zpusobem, jakým se mohou ztotožnit se svojí fursonou, a to rovnou v interakci s jinými tvory. Roleplayit je možné v obyčejném textovém prostředí (existují na to speciální programy - MUCKy, ale postačí i pouhé ICQ), v počítačových hrách anebo ve specializovaných grafických prostředích.

Fursuity (furry kostýmy)[editovat]

"Fursuit" je označení pro zvířecí kostým. Jak už bylo řečeno, mnoho furries by se rádo vtělilo do svého furry já a toto přání mohou alespoň z části realizovat pomocí fursuitu, který si buď vyrobí sami, nebo ho nechají zhotovit šikovnějšími furries, či firmami. K vidění je vše od jednoduchých tlaporukavic, uší, ocasů až po komplikované animatronické kostýmy na celé tělo. Fursuit dává svému vlastníkovi pocit hlubšího splynutí se svojí fursonou a dovoluje mu jednat tak, jak by jednal jeho furry protějšek v reálném světě. Součástí větších furry srazů bývá obvykle přehlídka fursuitů a pořádání diskoték, kde se v tančí kostýmech – říká se jim furdance.

Spiritualismus[editovat]

Někteří furries věří, že je jejich duše spojená s určitým zvířetem, typicky jejich fursonou či totemovým zvířetem. Největší příznivci obvykle uvádějí, že mají zvířecí duši (uvězněnou) v lidském tělě a často se řadí mezi dlaky.

Co ještě patří do furry?[editovat]

Mezi furry patří i nechlupatá stvoření: žáby, ptáci a bájní tvorové jako například pegasi, gryfové a draci.

Podívejte se také na[editovat]