Muck

Z WikiFur
Přejít na: navigace, hledání
Logo z uvítací obrazovky českého Mucku Furryon

Zkratka MUCK, někdy MUD (Multi-user character kingdom/Multi-user-dungeon) znamená online virtuální svět, prostředí kompletně v textové podobě. Dá se říci, že to byl předchůdce dnešního graficky založeného virtuálního 3D světa Second life. Interakce se světem probíhá odbdobně jako u starých textových PC adventur. Je tudíž rozdělen na místnosti mezi kterými se dá volně procházet. Postava se ovládá příkazy (jít na sever, prohlédout si nástěnku, říci ostatním "Ahoj"), taktéž vzhled okolí nebo jednotlivých místností se děje pomocí krátkého popisu který se zobrazí při vstupu.

Výhodou, a někdy i nevýhodou je, že po hráči je vyžadována notná dávka fantazie, aby si dokázal dostatečně věrohodně vizualizovat prostředí v kterém se nachází, postavy a předměty které vidí, a na základě dostupných informací adekvátně zareagoval. Při dnešním pohodlném způsobu virtuální komunikace je rychlejší a pohodlnější kompletně grafické prostředí, kde hráč přímo vidí, že v místnosti je stůl a okno je vlevo. Už je ale ochuzen o možnost doplnit si detaily dle své fantazie - 'vidíte li' pasoucí se koně, jeden hráč si představuje vraníky, druhý huculy. Také je vhodné dodržovat základní pravidla roleplay, hráč který vejde do sklepa, byť je v popisu uvedeno,že dveře jsou zamčené, dokáže dění znepříjemnit.
Muck je z technického hlediska nenáročný na přenášená data, vše se děje za pomoci textových informací, což bylo pro dřívější, rychlostí neoplývajíci internet vcelku funkční a použitelné řešení. Muck funguje na architektuře klient/server. Klientů pro připojení k Muck/Mud-ům existuje hodně, každý má své pro a proti.

Některé populární Muck-y fungují dodnes, nejznámější např. FurryMUCK, Tapestries Muck (18+), některé za svou dlouhou existenci postupně zanikly pro nulovou návštěvnost. Uživatelé dali přednost buď jednodušší ale grafické alternativě Mucku - Furcadii, nebo propracovanějšímu Second life.

Česká furry scéna měla taktéž svůj muck, jmenoval se Furryon a běžel v rozmezí let 2001 do 2005, potom byl pro nedostatek zájmu a hráčů pozastaven a do dnešní doby se nachází ve stádiu hibernace.