OC

Z WikiFur
Přejít na: navigace, hledání

OC je zkratka pro original character - původní postavu - postavu vytvořenou daným členem komunity. Používá se pro odlišení od postav přejatých například z filmu nebo hry. Používá se nejen ve furry fandomu ale i v jiných fandomech.

Ve furry fandomu se termín OC často zaměňuje s termínem fursona. Zatímco fursona je autorova furry identita, se kterou se ztotožňuje, OC může být postava vytvořená za jakýmkoli účelem - např. postava povídky.