SIG

Z WikiFur
(Přesměrováno z Sig)
Přejít na: navigace, hledání

SIG je zkratka pro Special Interest Group (speciální zájmový kroužek), který odkazuje na různá tématicky zaměřená setkání na conech. Běžná témata zahrnují například zájmy jako jsou loutkaření, spiritualita apod. SIGy se většinou konají tak, že účastníci sedí v kruhu a všichni (ať už známí, či neznámí) mají rovné právo zasahovat do diskuze. Toto odlišuje SIGy od přednášek, či výstavek.